El Amal-academie

Met ingang van november 2018 is de El Amal-academie gelanceerd. El Amal-academie is een E-learning omgeving met daarin een complete cursusaanbod voor leerkrachten, ib'ers, schoolleiders en teams.

Met El Amal-academie bieden wij onze professionals de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Het aanbod is zeer gevarieerd en deelname is onbeperkt.

Kwaliteitsgarantie:

El Amal-academie is een product van E-learning Wizard. E-learning Wizard is geregistreerd bij het CRKBO als instituut voor beroepsonderwijs en de cursussen voor leerkrachten zijn gevalideerd door RegisterLeraar.

Scholingstraject auditing El Amal & SNIS

In 2016 zijn de bestuurders van Stichting El Amal en Stichting Nederlandse Islamitische Scholen (SNIS) met elkaar de samenwerking aangegaan met betrekking tot het uitvoeren van zelfevaluaties op de betrokken basisscholen. De samenwerking is een kwaliteitszorgmaatregel die het zelfevaluerend vermogen van beide besturen verbetert.

Zo is het scholingsproject Auditing gestart waaraan een 15-tal personen deelnemen uit beide organisaties. Er zijn leerkrachten, intern begeleiders, directieleden en leden van het bovenschools management betrokken bij het scholingsproject.  De scholing wordt verzorgd door drs. H. van Dael (BMC-advies). De opleiding is gevalideerd voor het schoolleidersregister. De opleiding wordt gecoördineerd door drs. MMC Everaars.

Het scholingsproject Auditing richt zich in eerst instantie op het vergroten van de expertise en onderzoeksvaardigheden van de deelnemers. Zij leren theorie en praktijk samen te brengen. Er hebben scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden in de eerste helft van 2017. In de tweede helft van 2017 is er ruimte en behoefte om de basiss cholen in te gaan. Door het uitvoeren van audits wordt het zelfevaluerend vermogen van de scholen onderzocht. 

Het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie is bekend en daar wordt naar gehandeld.

Deze krachtenbundeling van de twee besturen bevestigt de goede onderlinge relatie en zal leiden tot een langdurige samenwerking. Door professioneel gedrag binnen de beide besturen te bevorderen, ontstaat er een verhoogde mate van zakelijkheid in ons handelen en het lef om kritisch te kijken, intern en extern. 

Wanneer het scholingsproject is voltooid, zal in het belang van beide organisaties, een beroep gedaan worden op de auditors bij het uitvoeren van audits op de scholen van zowel El Amal als ook SNIS.