Overlijdensbericht de heer M.Z. Bhoelan, Functioneel Bestuurder Stichting El Amal

In Naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle,

Amsterdam, 2 maart 2020 

Het bestuur van de Stichting Islamitische Scholen El Amal heeft de droeve plicht u in kennis te stellen van het plotseling overlijden van zijn bestuurder,

De heer Mohamed Zabar Bhoelan

Nickerie, Suriname,                                                                     Medina, Saudi Arabie,  
25 september 1953                                                                     1 maart 2020 


Vanmorgen bereikte ons het bericht, dat Allah de heer Bhoelan aan het einde van zijn Umra in de Heilige Stad Medina tot zich heeft genomen. Hij is in Heilige grond in Medina vandaag begraven.

El Amal is verslagen en verdrietig.

“Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen wij wederkeren!”                                                                                                                                                                                                     

Het bestuur van de Stichting Islamitische Scholen El Amal


Welkom bij El Amal

Welkom op de website van de stichting Islamitische Scholen El Amal

Stichting El Amal is het schoolbestuur van vijf Islamitische basisscholen verspreid over 4 steden, Amsterdam (twee scholen), Alkmaar, Haarlem en Harderwijk. De scholen voorzien in een behoefte van ouders om hun kinderen een islamitische opvoeding mee te geven.

Wij vinden het belangrijk om de Islamitische identiteit uit te dragen, maar ook om tegelijkertijd de verbinding te zoeken met andere culturen. Wij zijn immers allemaal onderdeel van dezelfde maatschappij: samen leven, met respect voor de ander en diens normen en waarden. Door op deze basis vorm en inhoud te geven aan ons onderwijs, krijgen onze kinderen de bouwstenen om zich te ontwikkelen tot echte wereldburgers.

Stichting El Amal staat voor volwaardig Nederlands onderwijs. In de scholen wordt gewerkt volgens de nieuwste onderwijskundige en pedagogische inzichten. Op alle scholen wordt gewerkt met een NT2-methode, waarmee de ontwikkeling en de integratie van de kinderen zo goed mogelijk gestimuleerd worden.

Stichting El Amal hanteert daarbij de volgende visie:

  De scholen zijn een integraal en gewaardeerd onderdeel van de omgeving en vervullen een sociale functie in de buurt.   De scholen beogen een functioneren als brede school met een geïntegreerde maatschappelijke zorgfunctie.   De kwaliteit van de scholen en van het onderwijs is afhankelijk van de inzet van alle betrokkenen: team, ouders en kinderen, buurt en gemeente.

Bekijk het filmpje en stap binnen de wereld van El Amal...